Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.08.1991 Popisa laboratorija
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VODOPRIVREDE

OBJAVA

Popisa laboratorija

Ministarstvo vodoprivrede Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. stavkom 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvaliteta voda ("Narodne novine" br. 40 /1991. u daljnjem tekstu Pravilnik), objavljuje popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenIh laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija, određenih rješenjem ministra vodoprivrede:

____________________________________________________________________________
Red.  Naziv          Adresa         Vrsta i opseg ispitivanja koja su rješenjem odredena
br.   laboratorija      laboratorija      u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika
____________________________________________________________________________
1    2            3                        4
____________________________________________________________________________
1. Medicinski fakultet     Zagreb         ovlašteni labaratorij I ovlašteni znanstveni labaratorij
Sveučilišta u Zagrebu,     Rockefelle-       (Članak 3. točka 1., 2. i 3., članak 4. točka 1., 3. i
Škola narodnog zdravlja rova 44a.        I članak 6.)
"Andrija Štampar"
____________________________________________________________________________
2. Zavod za zaštitu zdrav-   Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a.,
lja Republike Hrvatske Rockefellerova 7    članak 4. točka 1., 2., 3, i 4a).
____________________________________________________________________________
3. Zavod za zaštitu zdrav-   Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3.,
lja grada Zagreba        Mirogojska c.16 članak 4. točka 1., 2., 3..i 4a.)
____________________________________________________________________________
4. Zavod za zaštitu zdrav-   Pula          ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a
lja - Pula,           Nazorova 3       članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za vode
____________________________________________________________________________
5. Zavod za zaštitu zdrav-   Rijeka         ovlašteni laboratorlj Ščlanak 3. točka 1., 2., 3.
lja - Rijeka          Borisa Kidriča 52a   I 4a., članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za ispitivanje
voda
____________________________________________________________________________
6. Zavod za zaštitu zdrav-   Split          ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3
lja - Split           Balkanska 46      I 4a. članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za ispitivanje
voda
____________________________________________________________________________
7. Medicinski centar Varaždin  Varaždin    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3.,
Kemijski laboratorij      Mihinjačeva b.b.    članak 4. točka 1.,2.,3. i 4a.)
____________________________________________________________________________
8. Medicinski centar Sisak   Sisak          ovlašteni labaratorij (članak 3. točka 1.,2. I 3.,
"Dr. I. Pedišić         Tomislavova 1      članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
Kemijsko-mikrobiološki
laboratorij
____________________________________________________________________________
9. Zavod za zaštitu zdrav-   Osijek         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3.,
lja - Osijek          P.Drapšina 1      članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.).
Kemijsko-sanitarna djelatnost
____________________________________________________________________________
10.Zavod za zaštitu zdrav-   Zadar          ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
lja - Zadar           Nenada Perente 2    članak 4. točka 1., 3. I 4a.)
____________________________________________________________________________
11.Medicinski centar Karlovac  Karlovac    ovlašteni laboratorlj (članak 3. točka 1., 2. i 3.,.
"Dr.Dragomir Drakulič-Puba"   Nade Dimić 48  članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
HE-služba, Odsjek za higijenu
okoline
____________________________________________________________________________
12.Institut za medicinska    Zagreb         ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni
istraživanja I medicinu rada  Ksaver 158       labaratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a.,
Sveučilišta u Zagrebu                  članak 4. točka 1., 4a. i 4b. članak 6.)
____________________________________________________________________________
13.Institut građevinarstva   Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a.,
Hrvatske            J. Rakuše 1       članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
Centar za kontrolu i
zaštitu voda
____________________________________________________________________________
14.Prehrambeno-bio-       Zagreb         ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni lab.
tehnološki institut.      Pierotieva 6      (članak 3. točka 1. i 2., članak 4. točka 1., 2., 3. I
-Labaratorij za tehnološle   4a., članak 6)
I otpadne vode
-Laboratorij za biološku obradu
otpadnih voda
____________________________________________________________________________
15.INA - Petrokemija Kutina   Kutina         ovlašteni laboratorlj (članak.3. točka 1. i 2.,
Služba kontrolno-analitičkog  Aleja B. Kidriča b.b.  članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
labortorija
____________________________________________________________________________
16.INA-Naftaplin        Zagreb         ovlašteni laboratortj (članak 3. točka 1., 2. i 3.,
Služba za laboratorijska    Lovinčićeva b.b.    članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
istraživanja
Odjel za analizu fluida
____________________________________________________________________________
17.DINA - Petrokemija  Omišalj     ovlašteni laboratorij (članak 3. točke 1., 2. i 3.,
d.d. Omišalj          Krk           članak 4. točka 1. i 4a.)
Služba zaštite okoline
____________________________________________________________________________
18.Pliva            Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
Osiguranje kvalitete      I. L. Ribara 89     članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
____________________________________________________________________________
19.Javno komunalno poduzeće   Zagreb     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
Kanalizacija-Zagreb       Folnegovićeva 1 članak 4. točka 1.)
Tehnološka služba - industrijska
služba
____________________________________________________________________________
20.EUROINSPEKT     Zagreb         ovlaštenl laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
Analitički laboratorij     Ivekovićeve stube 9   članak 4. točka 1.)
____________________________________________________________________________
21.TEH-Projekt, - Hidro Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
P.J.Zagreb           Selska 191       članak 4. točka 1.)
____________________________________________________________________________
22.Kemijsko-građevinska Karlovac        ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
industrija           I. L. Rlbara 26     članak 4. točka 1.)
Centar za istraživanje i razvoj
____________________________________________________________________________
23.Veterinarski zavod      Križevci        ovlaštenl laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,
Križevci            M. Pijade 10      članak 4. točka 1. i 3.)
____________________________________________________________________________
24.Veterinarski zavod      Vinkovci        ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. I 2.,
Vinkovci            J.Kozarca 24      članak 4. točka 1., 2. I 3.)
____________________________________________________________________________
25.Vodovod - Osijek       Osijek         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. I 2.,
                Librenjakova b.b.    članak 4. točka 1. i 4a.)
____________________________________________________________________________
26.Saponia - Osijek       Osijek         ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. I 2.,
Laboratorij za otpadne vode   M.Gupca 2        članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
____________________________________________________________________________
27.Kombinat-Belišće       Valpovo-Belišće ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1. I 2.,
Služba za kontrolu kvaliteta  Trg M.Tita 1      članak 4. točka 1. i 3.)
voda
____________________________________________________________________________
28.Javno vodoprivredno Slavonski Brod ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1., 2.
poduzeće            Šetalište braće Radiča     i 3., članak 4. točka 1.i 3.)
"Biđ-Jelas"           22
Slavonski Brod
____________________________________________________________________________
29.CHROMOS - Poduzeće  Zagreb         ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1. I 2.
Kutrilin            A.Žaje 42        članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
____________________________________________________________________________
30.Institut "Ruđer Bošković"  Zagreb         ovlašteni laboratorij,ovlašteni znanstveni
Centar za istraživanje mora   Bienička c.54      laboratorij i ovlašteni referentni laboratorij
Zagreb                         (članak 3. točka 2., 3., 4a. i 4b., članak 4.
                            točka 4a i 4b.,članak 6.i članak 12.)
____________________________________________________________________________

Klasa: 325-04/91-01/03

Ur.broj: 527-05-11-01

Zagreb,28. lipnja 1991. g.

Ministar vodoprivrede

Branko Bergman dipl.ing.građ.,v.r.